Petiție: Parcuri pentru Arădeni

3.266
arădeni au semnat
2.918 tabele, 348 online
Semnează aici!

Având în vedere:

  • Înrăutățirea calității vieții, creșterea poluării în Arad, neîndeplinirea exigențelor europene privind indicatorii ecologici și de asigurare a calității vieții la nivelul Aradului;
  • Politica sistematică de desființare de zone verzi și tăieri de copaci și arbuști;
  • Lipsa în totalitate sau parțială de zone verzi, de agrement sau recreere din cartiere cu densitate ridicată a populației;

Cerem înființarea a 12 parcuri noi în Arad totalizând 130 de hectare și susținem manifestul Parcuri pentru arădeni.

Semnează aici! | Descarcă tabelul și adună semnături | Cine a mai semnat?