Protocol de constituire a Alianței Verzi

Noi, organizațiile semnatare:

și
Respiră Verde din Arad reprezentată prin Eugen Bandean, în calitatea de președinte Mișcarea Arădeană reprezentată prin Claudiu Cristea, în calitate de președinte,

Luând act de:

 • Înrăutățirea calității vieții și creșterea poluării în Arad;
 • Neîndeplinirea exigențelor europene privind indicatorii ecologici și de asigurare a calității vieții la nivelul Aradului;
 • Politica sistematică de defrișare, desființare de zone verzi și tăieri de copaci, arbori și arbuști;
 • Lipsa în totalitate sau parțială de zone verzi, de agrement sau recreere din cartiere cu densitate ridicată a populației (vezi Aurel Vlaicu – partea dreaptă unde locuitorii folosesc Cimitirul Eternitatea pentru relaxare);
 • Promovarea de planuri urbanistice zonale și de detaliu, eliberarea de autorizații de construcție care nu respectă exigențele minime de asigurare cu zone verzi, spații de recreere, zone de agrement, piste pentru biciclete;
 • Politica de reducere prin măsuri administrative a transportului în comun nepoluant (vezi hotărârile din 2010 de reducere a transportului cu tramvaiul;
 • Promovarea „dezvoltării cu orice preț” în locul conceptului european de „dezvoltare responsabilă”;
 • Lipsa unei conștiințe civic-ecologice,

Am hotărât semnarea prezentului Protocol prin care constituim

Alianța Verde

în următoarele condiții:

 1. Alianța Verde funcționează pe baza prezentului Protocol neavând personalitate juridică.
 2. Alianța Verde are următoarele obiective:
  1. Sesizarea, atenționarea autorităților publice locale, a primarului municipiului Arad și a Consiliului Local al Municipiului Arad cu privire la problemele ecologice, de mediu și calitate a vieții;
  2. Derularea de campanii de advocacy care au ca obiectiv modelarea de politici publice locale responsabile care să respecte legislația națională și europeană în materie de mediu;
  3. Derularea de campanii de informare și educație civic-ecologică în rândul locuitorilor municipiului Arad;
  4. Derularea de acțiuni care să preîntâmpine declinul, tăierea și masacrarea zonelor verzi.
 3. Programul de acțiune al Alianței Verzi va fi cuprins în Manifestul: Parcuri pentru Arădeni.
 4. Conducerea și deciziile în cadrul Alianței Verzi se iau prin consens.
 5. Prezentul protocol este deschis tuturor persoanelor juridice care aderă la principiile, sprijină obiectivele Alianței Verzi.

Încheiat la Arad în 21 februarie 2011

Eugen Bandean

Respiră Verde

Claudiu Cristea

Mișcarea Arădeană