Către un plan integrat pentru revitalizarea zonei istorice

18.11.2011 · claudiu.cristea
Către un plan integrat pentru revitalizarea zonei istorice

Astăzi, 18 noiembrie 2011, am participat la Conferința: „Plan integrat de revitalizare a zonei protejate în municipiul Arad”. Am fost acolo ca și consilier municipal, secretar al comisiei de Urbanism dar și ca reprezentant al societății civile – din partea Mișcării Arădene.

Conferința a avut ca obiect inițierea unui proiect cu finanțare majoritar UE, în cadrul programului VITO, pentru crearea acestei strategii care să redea cu adevărat arădenilor moștenirea istorică a Aradului. Prin zonă protejată, în Arad, se înțelege: Zona Centrală, Aradul Vechi (P-ța Avram Iancu – Pod Traian – Fabrica de Zahăr), Cetatea și Aradul Nou.

Conceptul de „plan integrat” se referă la faptul că zonele istorice au nevoie nu doar de rezolvarea problemelor fațadelor ci mai mult: este nevoie de remediarea tuturor aspectelor sociale, culturale și urbane. Îmbunătățirea „modului de locuire”, refacerea vieții sociale, asigurarea unui transport și trafic nepoluant și eficient, refacerea și conservarea patrimoniului cultural imobil, stimularea turismului cultural urban, etc..

Practic acest plan integrat va fi fundația pe care se vor derula toate proiectele care vizează ameliorarea indicatorilor de care vorbeam mai sus. Planul va avea o parte semnificativă. Colectivul de experți este impresionant și cuprinde arhitecți și specialiști care au derulat proiecte similare în Sibiu, Cluj și Timișoara.

Cu toate acestea, pe lângă aportul experților, planul integrat va fi realizat cu participarea societății civile, a mediului de afaceri și a lumii culturale. Aceștia sunt integrați în grupurile de lucru create. Mișcarea Arădeană înțelege să participe activ și constructiv în proiectele care susțin protejarea, conservarea și promovarea valorilor Aradului, drept urmare este reprezentată în comisiile de lucru de către: Lucian Țidorescu (comisia de patrimoniu cultural), Claudiu Cristea (comisia de transport, trafic, edilitare).

Cel mai sensibil punct rămâne „voința politică” de a implementa și urmări cu consecvență măsurile pe care viitorul plan integrat le vor prevedea. Simpla asumare a lui în Consiliul Local nu va fi de ajuns. E nevoie de aplicarea, urmărirea și măsurarea sistematică a efectelor lui. Din păcate în ultimii ani, planurile urbanistice, programele și strategiile au fost doar simple documente de care nu s-a ținut seama.